Foto-konst av G.Silfverhielm

Konsten att måla en känsla genom linsen är ett kall som konstnären känner för. Utöver penseldragen på duk och ark, som du finner i flikar under  GunSil Art här på webbsidan. Så är havsnära foto något konstnären brinner för, vilket också återfinns i delar av målningarna. (hav och båtliv)                                           Nedan: Svenska naturen: 

Nedanstående motiv kan beställas inramade efter förfrågan.

Vid frågor, köp  och beställning - Kontakt: info.gunsilart@gmail.com

Nedan: Ett urval av mina upptryckta fotomotiv

Tryckta på galleriduk. Fotograf: ©G.Silfverhielm

Klicka på en bild, så kommer den upp på skärmen och du kan bläddra emellan dem.

Bilder - Natur & naturligt 

Foto: Gunilla Silfverhielm GunSil Art