en

        Webbshop is closed

Integritetspolicy

Ansvarsfriskrivning: Detta dokument skapades som en mall endast i informationssyfte. Genom att använda den godkänner du denna ansvarsfriskrivning och tar hänsyn till att Webnode inte är ansvarig för eventuella åtgärder som vidtas eller används baserat på innehållet på denna webbplats. Vi rekommenderar starkt att du söker juridisk rådgivning och anpassar detta dokument för att passa ditt företags behov.

E-butiken [….] på webbplatsen [….] företags-ID […] baserad i […] behandlar personuppgifter som kunden tillhandahåller för att uppfylla och dessutom bekräfta villkoren, för att behandla elektroniska beställningar och försändelser och för det nödvändiga kommunikation under en lagstadgad period.

Allmänna bestämmelser

1. Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (hädanefter kallad "förordning") är […..] , företags-ID [….] , baserad i [….] (nedan kallad "Controller");

2. Den registeransvariges kontaktuppgifter är: e-post: [……] , tel.: [………] ;

3. Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Källan till personuppgifter

1. Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter som erhållits med kundens samtycke och som samlats in genom avtalet för köp och fullgörande av den elektroniska beställningen som skapats i e-butiken […] .;

2. Den personuppgiftsansvarige behandlar endast de identifierings- och kontaktuppgifter för kunden som är nödvändiga för att fullgöra köpavtalet;

3. Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter för frakt- och redovisningsändamål och för nödvändig kommunikation mellan avtalsparterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras till andra länder.

Syfte med databehandling

Den personuppgiftsansvarige behandlar kundens personuppgifter för följande ändamål:

1. Registrering på webbplatsen [….] i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR;

2. För att fullgöra den elektroniska beställning som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer);

3. Att följa lagar och regler som härrör från det avtalsmässiga förhållandet mellan Kund och Controller;

4. Personuppgifter är nödvändiga för att fullgöra köpkontrakt. Avtal kan inte ingås utan personuppgifterna.

Varaktighet för lagring av personuppgifter

1. Den personuppgiftsansvarige lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att fullgöra rättigheter och skyldigheter som härrör från avtalsförhållandet mellan personuppgiftsansvarig och kund och under 3 år efter ingående av avtalsförhållande;

2. Den personuppgiftsansvarige måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.

Mottagare och behandlare av personuppgifter

Tredje parter som behandlar kundens personuppgifter är underleverantörer till den personuppgiftsansvarige. Tjänster från dessa underleverantörer är oumbärliga för ett framgångsrikt fullgörande av kontraktet om köp och bearbetning av den elektroniska beställningen mellan Controller och Kund.

Underleverantörer till Controller är:

  • Webnode AG (e-butikssystem);
  • Rederi;
  • Google Analytics (webbplatsanalys);

Kundens rättigheter

I enlighet med förordningen har kunden rätt att:

1. Rätten till tillgång till personuppgifter;

2. Rätten till rättelse av personuppgifter;

3. Rätten till radering av personuppgifter;

4. Rätten att invända mot behandling av personuppgifter;

5. Rätten till dataportabilitet;

6. The right to withdraw consent to the processing of personal data in writing or by e-mail sent to: [….];

7. The right to lodge a complaint with the supervisory authority in case of suspected breach of the Regulation.

Security of personal data

1. Controller declares to take all technical and organizational precautions necessary for the protection of personal data;

2. Controller has taken technical precautions to secure data storage spaces, in particular securing access to computer with a password, using antivirus software and performing regular maintenance of computers.

Final provisions

1. By placing an electronic order on the website [….] Customer confirms to be informed about all the conditions of personal data protection and accepts them to the full extent;

2. Customer accepts these rules by ticking the checkbox in the order purchase form;

3. Controller can update these Rules at any time. New, updated version has to be published on his website.

These Rules come into effect on [Date]